Ing. Kamil Bulion - projektová činnost v investiční výstavbě, provádění drobných staveb