Na přelomu měsíců dubna a května 2005 probíhá montáž lodžií na objektu Neumannova 2 v Adamově.