Vítáme Vás na stránkách věnovaných železobetonovým prefabrikovaným lodžiím
pro obytné panelové domy s příčným nosným systémem.


Dodávané prefabrikované železobetonové lodžie nahrazují původní ocelové závěsné balkóny na typových panelových domech. Tyto stávající závěsné balkóny jsou už většinou za zenitem své životnosti jak morální, tak fyzické. Nabízíme montovaný systém železobetonových prefabrikátů, ze kterých je možno smontovat různé varianty lodžií s vyložením cca 1,5 a šířkou na celou modulovou vzdálenost svislých nosných stěn (zpravidla 3,6 m).

Náš systém nevyžaduje žádné zemní práce - lodžie je možno "zavěsit" na stávající objekt. Tímto technickým řešením jsou vyloučeny přeložky inženýrských sítí, které jsou při klasickém založení do země nevyhnutelné. Kromě toho nevznikají nové pozemkové nároky a není tedy nutno přikupovat pozemek.

Pro každou realizaci je zpracovávána samostatná dokumentace včetně statického výpočtu té, které konkrétní stavby. Nepoužíváme hojně rozšířenou metodu "kopírování celých projektů" bez ohledu na atypické odlišnosti stávajícího domu.

V poslední době se množí případy, kdy jiné firmy vyhrajou výběrové řízení (většinou bez znalosti problému a podcenění celé problematiky z neznalosti) a realizují konzolový systém uchycení lodžií přímo diletantským způsobem.
To se děje většinou na základě zcizené (okopírované) originální dokumentace, která z důvodů ochrany autorských a patentových práv nikdy nebyla publikována kompletní! Nejhorší na daném stavu je to, že tyto firmy většinou nemají vlastního statika ani projektanta a v důsledku toho může dojít k nepředvídaným událostem, případně i havarii celého systému! (Příklad zde)

Na základě výše uvedeného autoři systému prohlašují, že nenesou žádnou zodpovědnost za konstrukce montované jinými firmami zvolenými investorem, většinou na základě nejnižší ceny ve výběrovém řízení a nehodlají svůj duševní majetek předávat dál takto nezodpovědným firmám! Totéž se týká i výrobců prefabrikátů kopírujících tento systém!

Ing. Kamil Bulion v.r.

     
Montáž zajišťuje: Projekčně zpacovává: Prefabrikáty vyrábí:

Ing. Kamil Bulion
http://www.bulion.cz

http://www.fimont.cz

http://www.rieder.cz
     
 

propagační leták ke stažení