Co se může stát, když není 100% souhlas vlastníků jednotek bytového domu,
aneb pohádka pro otrlé dospěláky!

... a nebo naopak? ...

 

V Brně je v sídlišti Bystrc, na ulici Laštůvkova 41-43 panelový dům, který je celý v majetku jednotlivých vlastníků bytových jednotek. To není nic neobvyklého. Ale co se stane, když se jeden z nich "našprajcuje" a ostatní jej nejsou schopni přesvědčit?

O tom je následující pojednání ....

Předem předesílám, že zde budu citovat "veřejně přístupná data dostupná na internetu", stránkách dostupných z celého světa, tedy data nežalovatelná a kdykoli dohledatelná!

Ale k věci:

Něco málo úvodem:

Letos, tredy v roce 2008 je stávající objekt panelového domu na ulici Laštůvkova 41-43 v Brně - Bystrci cca 30 let starý. Jak jinak, je opatřen závěsnými ocelovými balkóny. Ty jsou již po tak dlouhé době daleko za zenitem své životnosti. Vzhledem k naprosté absenci jakékoliv údržby v dřevních dobách se tyto ocelové balkóny dostaly do stádia havarijního stavu. Je to jev obecný, prokazatelný na většině stávajících panelových domů vzniklých ve stejné době. Je pravdou, že se může technický stav některých konkrétních balkónů poněkud lišit, a to zejména v důsledku individuální péče dřívějších nálemníků (nikoliv družstev a státu - bývalých vlastníků). Obecně lze však prohlásit, že stav zavěšených ocelových balkónů na panalových domech je v katastrofálním stavu!

Tak tomu je i u popisovaného objektu. Tento se sestává ze dbou na sebe navazujících sekcí, tedy donu č.or. 41 a č.or.43. Jedná se o objekt se 4 obytnými podlažími, v každém podlaží jsou 3 bytové jednotky, z nichž dvě jsou vybaveny balkóny. Tedy, pokud dobře počítám, tak společenství vlastníků jednotek má 2(vchody) x 3(byty na patře) x 4(podlaží) = 24 vlastníků. Ovšem z toho je jenom 2(vchody) x 2(byty s balkóny na patře) x 4(podlaží) = 16 vlastníků bytů s balkóny. To je jasné!

V roce 2002 byl zpracován posudek na technický stav stávajících ocelových balkónů na několik objektů v této ulici, a to včetně předmětného domu! Tento posudek jenoznačně stanovil (již v roce 2002) havarijní stav ocelových závěsných balkónů v tomto provedení, tedy dle typové dokumentace panelových objektů typu T-06-B KDU. Na základě této i ostatních okolností se společenství vlastníků rozhodlo jednat. Jednat tak, že nahradí staré ocelové závěsné balkóny novými, předsazenými, železobetonovými lodžiemi a dodatečným zateplením stávajícího panelového domu v duchu tehdy "Programu PANEL", nebo jak se to jmenovalo, ale to opravdu není podstatné!

A hle! Nastal problém! A dost veliký problém!

Každý by čekal, že se proti novým lodžiím postaví některý z těch majitelů bytových jednotek, které nemají balkón a tedy se jich to netýká! Pravý opak je pravdou! Mezi těmi 16 "nešťastnými" majiteli ocelových závěsných balkónů se našel jeden majitel (vlastně majitelé dva - manželé), kteří naznali, že jejich balkón je naprosto v pořádku, že si jej chtějí ponechat v původním stavu, že nechtějí žádnou lodžii, prostě že nechtějí a výslovně si nepřejí daný problém jakýmkoliv způsobem technicky řešit. Dokonce popřeli posudky stávajícího stavu autorizovaných osob v oboru pozemní stavby na stav balkónů na domě, ve kterém se nachází bytová jednotka v jejich vlastnictví. Citované posudky jsou - jeden z května roku 2002, dva z května roku 2007. Je nabíledni, že po 5 letech bez jakékoli údržby (osobně jsem na sporném balkónu nenašel žádné stopy po jakékoli údržbě - mohu doložit fotodokumentací) musí být balkón v daleko horším stavu, než před touto dobou!

V době, kdy se začalo jednat o technickém řešení daného problému, byla šance získat na realizaci záměru dotace z "Programu Panel". Ovšem, díky tomu, že se jeden z vlastníků bytových jednotek tzv. "našprajcoval", přišli všichni ostatní o tuto možnost čerpání dotací! Tedy přeloženo do češtiny - oni dva "problémoví" majitelé bytové jednotky (asi už je budu jmenovat - nebo si to mám nechat až na konec?) připravili ostatní členy společenství jednotek o možnost čerpání příslušných dotací! Do toho ještě přišla změna legislativy, kdy z 5% DPH se přešlo na 9% .... a už je to pomalu a obrazně řečeno "na zabití"!

A to ještě není konec!

Po velkých peripetiích byla zpracována projektová dokumentace na revitalizaci celého objektu, spočívající v zateplení celého domu (tedy obou sekcí) a výměně stávajících závěsných ocelových balkónů za železobetonové lodžie. A nastal problém! Stavební zákon požaduje souhlas všech spolumajitelů předmětné nemovitosti, tedy i těch, a teď to ženu ad absurdum, ze sousedního vchodu, kteří balkón vůbec nemají! Ale obraťmež to! Majitel bytu ze sousedního vchodu má prostě smůlu, když ve druhém vchodě se tomu, kdo má ocelový balkón, který je podle něj naprosto vpořádku (ale podle posudků nikoli), prostě nechce investovat do nové lodžie, takže prostě příjde o možnost dotací a DPH za tehdejšícho podmínek! Tak to je "na zabití" už podruhé!

A to ještě není konec!

V průběhu stavebního řízení byly vzneseny námitky "oněch majitelů" (na konci se dozvíte o koho jde ...), takže byl projekt přepracován z realizace 16 lodžií na realizaci 15 lodžií. Na tuto alternativu bylo vydáno stavební povolení, nabylo právní moci a začala realizace. Ponechám si pro sebe co si o tom myslím a jak bude dokončené dílo vypadat! Jenom si dovolím konstatovat na dokreslení situace, že jsem na internetu zjistil, že majitel onoho problémového bytu má platnou živnost na realitní činnost! Nehodlám dále komentovat, co je to asi za "odborníka přes reality"!

A to ještě není konec!

Z titulu technického a autorského dozoru subdodavatele stavby a spoluautora patentu realizovaného systému lodžií, jsem při prohlídce stavby zjistil, že havarijní stav stávajících zavěšených ocelových balkónů je opravdu v kritickém stavu a hrozí jejich zřícení! Jenom naprostým zázrakem nedošlo k ohrožení zdraví a života osob a škodám na majetku! Okamžitě jsem jednal v duchu stavebního zákona!

Během jednoho dne proběhla kontrolní prohlídka stavby, řízení dle stavebního zákona a následně demontáž všech balkónů a realizace nových 15 lodžií dle platného stavebního povolení v právní moci, včetně zamezení výstupu do volného prostranství ve 4. nadzemním podlaží u sporného balkónu, který je v majetku manželů Bartuškových (a tady je první indicie!).

A výsledek?

Výsledek je nejasný! Tedy mně, jako soukromé osobě je naprosto jasný! Ale od manželů Bartuškových se dá očekávat cokoli ... trestním oznámením počínaje, soudní dohrou konče! Nebojím se! Mám čisté svědomí, jednal jsem podle svého nejlepšího profesionálního vědomí a svědomí a v duchu platných právních předpisů! Dalo by se oponovat, že naopak manželé Bartuškovi svým jednáním mohli "ohrozit zdraví a životy osob" .....

 

Snad jenom trochu fotografií z konkrétní akce na konec ....

Sepsáno dnes, tedy 13.11.2008 v 18:45 SEČ

Ing. Kamil Bulion

Fotografie předmětného balkónu v majetku manželů Bartuškových ze dne 31.10.2008

Fotografie ostatních balkónů snesených z objektu Laštůvkova 41-43 v Brně - Bystrci

Havarijní stav balkónu z objektu Laštůvkova 41-43 v Brně - Bystrci